Kulturní akce

Vítání občánků Bernartice 22. 11. 2019

V pátek 22. 11. 2019 se na bernartické radnici konalo slavnostní přivítání nových občánků. Starosta městyse Bernartice Pavel Souhrada přivítal Annu Váchovou, Tamaru Tolingerovou, Pavla Trojáčka, Stelu Honsovou a Karolínu Panošovou z Bernartic, Johanu Soukupovou z Bilinky, Jakuba Váchu z Jestřebic, Elišku Dračkovou ze Srlína a Jana Koláře ze Svatkovic. Dále přivítal Václava Hajíčka a Dominika Šimana z Borovan, Lilly Góčovou z Křenovic a Beatu Kotmelovou z Veselíčka.  Společně s paní starostkou Miloslavou Brožkovou přivítali Lukáše Dunovského a Ninu Dowlut z Olešné a se starostkou Janou Patceltovou přivítali Karolínu Šedivou za Slabčic. Na úvod vystoupily děti ze základní školy s pásmem písniček a básniček.

Fotky z vítání jsou v odkaze 
https://www.rajce.net/a16483555


 Vítání občánků Bernartice

Další foto: zde