Vyhlášky
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředů na fond rozvoje bydlení
Hřbitovní řád 1/2019
OZV č. 2/2018 o místních poplatcích
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za odpady
OZV 4/2017
Vyhláška - školský obvod Chrášťany
Vyhláška - školský obvod Bernartice
OZV č. 2/2015 - systém komunitního kompostování
OZV č. 3/2014 - systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
Vyhláška č. 2/2014 o vytvoření a použití prostředků na fond rozvoje bydlení v obci Slabčice
OZV č. 1/2014 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o odpadech
OZV č.2/2011 o místním poplatku ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO
Vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení na území obce Slabčice
Obecně závazná vyhláška Obce Slabčice č. 1/2008 o dani z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška obce Slabčice č. 1/2005 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Slabčice se na svém zasedání dne 25.srpna 2005 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).