Vyhlášky obce
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za odvoz odpadu
Hřbitovní řád 1/2019
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředů na fond rozvoje bydlení
Vyhláška - školský obvod Bernartice
Vyhláška - školský obvod Chrášťany
OZV č. 1/2014 - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obecně závazná vyhláška Obce Slabčice č. 1/2008 o dani z nemovitostí