Úřední deska
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočet FRB na rok 2020
Pozvánka na zasedání zastupitelstva v pondělí 24. února 2020 od 19.00 hodin
Termíny likvidace odpadu 2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1 2015
OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška MŽP, Opatření obecné povahy
DSO MVO - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2018
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Finanční úřad - daň z nemovitosti 2019
Rozhodnutí Krajského úřadu
Rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení
Hřbitovní řád 1/2019
Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet FRB na rok 2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022
Úřední deska - archiv změn