Úřední deska
Veřejná vyhláška - změna č.1 UP Slabčice
Termíny likvidace odpadu 2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1 2015
OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu
Veřejná vyhláška MÚ Písek - zahájení řízení o návrhu územního plánu Olešná
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.9.2019
Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Rozpočtové opatření č. 10
Anděl strážný - služba tísňové péče
Veřejná vyhláška - oznámení nůávrhu opatření obecné povahy MÚ Písek, odbor dopravy
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 7
DSO MVO - rozpočtové opatření č. 1
Veřejná vyhláška MŽP, Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 6
DSO MVO - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Rozpočtové opatření č. 5
Závěrečný účet obce za rok 2018
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Finanční úřad - daň z nemovitosti 2019
Obec Slabčice nabízí dřevo z vlastních lesů
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozhodnutí Krajského úřadu
Rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu
Veřejná vyhláška MŽP
Nabídka palivového dřeva
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení
Hřbitovní řád 1/2019
Rozpočtové opatření č. 2
SORP oznámení o zveřejnění
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtová změna č. 12 2018
Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet FRB na rok 2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022
Termíny likvidace komunální odpadu na rok 2019
Úřední deska - archiv změn