Úřední deska
Schválený rozpočet na rok 2021
Návrh rozpočtu 2021
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
Usnesení vlády ČR .sb158-20
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2019
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Pozemky
Rozpočet FRB na rok 2020
Termíny likvidace odpadu 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1 2015
OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška MŽP, Opatření obecné povahy
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Finanční úřad - daň z nemovitosti 2019
Rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení
Hřbitovní řád 1/2019
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022
Úřední deska - archiv změn