Úřední deska
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 23.9.2019
Anděl strážný - služba tísňové péče
Veřejná vyhláška - oznámení nůávrhu opatření obecné povahy MÚ Písek, odbor dopravy
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5.8.2019
Výsledky voleb do EP ve Slabčicích
DSO MVO - rozpočtové opatření č. 1
Veřejná vyhláška MŽP, Opatření obecné povahy
DSO MVO - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20.5.2019
Rozpočtové opatření č. 5
Závěrečný účet obce za rok 2018
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Finanční úřad - daň z nemovitosti 2019
Dražební vyhláška
Obec Slabčice nabízí dřevo z vlastních lesů
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozhodnutí Krajského úřadu
Harmonogram pro volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu
Veřejná vyhláška MŽP
Nabídka palivového dřeva
Dražební vyhláška soudního exekutora
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení
Hřbitovní řád 1/2019
Rozpočtové opatření č. 2
SORP oznámení o zveřejnění
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtová změna č. 12 2018
OZV č. 2/2018 o místních poplatcích
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za odpady
Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet FRB na rok 2019
Oznámení o nálezu uhynulé zvěře
Výsledky komunálních voleb v obci 2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022
Termíny likvidace komunální odpadu na rok 2019
Vzor žádosti o výjimečné povolení ke kácení stromů a keřů mimo les
Úřední deska - archiv změn