Úřední deska
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška MÚ Písek - zahájení řízení o návrhu územního plánu Olešná
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.9.2019
Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Kurz výroby domácí kosmetiky 2.11.2019
Atentáty v dějinách Československa 25.10.2019
Rozpočtové opatření č. 10
Veřejná vyhláška - oznámení nůávrhu opatření obecné povahy MÚ Písek, odbor dopravy
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Odpověď na žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Výsledky voleb do EP ve Slabčicích
Rozpočtové opatření č. 7
DSO MVO - rozpočtové opatření č. 1
Veřejná vyhláška MŽP, Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 6
DSO MVO - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 20.5.2019
Rozpočtové opatření č. 5
Závěrečný účet obce za rok 2018
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Finanční úřad - daň z nemovitosti 2019
Dražební vyhláška
Obec Slabčice nabízí dřevo z vlastních lesů
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozhodnutí Krajského úřadu
Harmonogram pro volby do Evropského parlamentu
Rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu
Veřejná vyhláška MŽP
Nabídka palivového dřeva
Dražební vyhláška soudního exekutora
Směrnice č. 1/2019 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení
Hřbitovní řád 1/2019
Rozpočtové opatření č. 2
SORP oznámení o zveřejnění
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtová změna č. 12 2018
OZV č. 2/2018 o místních poplatcích
OZV č. 1/2018 o místním poplatku za odpady
Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet FRB na rok 2019
Oznámení o nálezu uhynulé zvěře
Výsledky komunálních voleb v obci 2018
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022
Termíny likvidace komunální odpadu na rok 2019
Úřední deska - archiv změn