Úřední deska

UPOZORNĚNÍ - HROBOVÁ MÍSTA

UPOZORNĚNÍ - HROBOVÁ MÍSTAK 31. 12. 2023 končí většina smluv na nájem hrobových míst. Nové smlouvy bude možné uzavřít v kanceláři obecního úřadu ve Slabčicích od ledna 2024. K uzavření nové smlouvy bude potřeba kromě jména nájemce také jméno zmocněného zástupce. K doplnění evidence pak jména pohřbených v hrobě a jejich datum a místo narození, datum a místo úmrtí, stranu uložení v hrobě (i pokud šlo o zpopelnění a urna je uložena v hrobě). Evidenci jsme povinni ze zákona vést, bohužel ne u všech hrobů je evidence pohřbených úplná.
 

Ceník :  Jednohrob, urnový, dětský - 500 Kč. / 10 let
              Dvojhrob - 650 Kč. / 10 let
              Trojhrob   - 800 Kč. / 10 let

(Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Slabčice 5. 9. 2023, usnesení č. 51/2023) Kdo bude chtít mít smlouvu v kanceláři předem připravenou, ozvěte se na e-mail: hrbitovslabcice@seznam.cz Do e-mailu prosím uveďte: číslo hrobu, jméno a adresu nájemce (popř. email, telefon), jméno a adresu zmocněného zástupce, jména pohřbených v hrobě a jejich datum a místo narození, datum a místo úmrtí, stranu uložení     v hrobě (i pokud šlo o zpopelnění a urna je uložena v hrobě).