Poplatky

Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2024

Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2024

 

Výše poplatku 700,- Kč za osobu nebo nemovitost

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je ve věku 0-17 let (včetně roku, ve kterém dovrší věku 17 let), a to ve výši 150,- Kč.

 

Celou vyhlášku najdete na webových stránkách www.slabcice.cz v sekci Vyhlášky.

Pro trvale žijící občany, pro chataře i chalupáře je splatný do konce srpna. Ti z Vás, kteří chtějí zaplatit poplatek z účtu, použijí jako variabilní symbol pro Slabčice č. 1, pro Píseckou Smoleč č. 2, pro Nemějice č. 3, pro Březí č. 4 a pro chaty č. 5. Za číslem části obce uvedte číslo popisné Vašeho domu (např. 334 - poplatek je z Nemějic z čísla 34).

Číslo obecního účtu je 642 569 389/0800.

 

Poplatek ze psů

za prvního psa 50,- Kč

za každého dalšího psa 75,- Kč

Změnil se zákon o místních poplatcích, ze kterého vyplývá, že povinnost platit poplatek ze psa je vázána na trvalý pobyt v obci. Znamená to tedy, že poplatek u nás nemohou platit chalupáři, kteří občas téměř celoročně pobývají v naší obci. Tito chalupáři mají povinnost platit tento poplatek v místě trvalého bydliště. Samozřejmě, že mají možnost se u nás přihlásit k trvalému pobytu.