Obecní kniha

Obecní kniha

Obecní kniha

Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou jedinečná publikace, která mapuje historii obce Slabčice se všemi jejími místními částmi. Jsem místní rodák, žiji zde více než šedesát let. Díky tomu mám citový vztah k těmto místům, zajímám se o jejich minulost i o historii jako takovou. Jsem rád, že zastupitelé myšlenku vzniku této knihy podpořili a věřím, že si najde hodně spokojených a vděčných čtenářů. Jistě nebude chybět v knihovničce žádného rodáka, ale i majitele chalupy či chaty v našem regionu. Bude to určitě i vhodný dárek pro návštěvníka obce, rodáka ze sousedních vesnic nebo třeba našeho příbuzného, který má srdečný vztah k tomuto kraji. Dovolte mi, abych poděkoval především autorovi této publikace panu Aloisi Sassmannovi, který svojí zkušeností a osobním vztahem k našemu regionu dokázal citlivě popsat doby dávno minulé i nedávné. Poděkování patří i manželům Tomášovi a Kristýně Červenkovým, kteří se dobrovolně ujali grafického zpracování díla. Přistoupili k této práci s myšlenkou, že každý by měl obci pomáhat v oboru, který je mu blízký. Další poděkování patří všem, kteří poskytli všechny obrazové či jiné archivní materiály, které vhodně doplňují zpracovaný text. Děkuji všem dalším, kteří se na zrodu této knihy podíleli, věnovali tomu hodně času a jejich jméno přesto nebude nikde uvedeno. Myslím, že si nejprve nalistujete dům, který je vám nejbližší, pak projdete historii svých sousedů a kamarádů, najednou budete v sousední vesnici a čas vám bude rychle a příjemně plynout. Přeji všem hodně nezapomenutelných zážitků.

 

Jaroslav Bouška, starosta obce Slabčice, červen 2018

 

Obal knihy Slabčice

 

Kniha je k prodeji na Obecním úřadě Slabčice. Je možné ji také zaslat poštou, cena knihy 400,- Kč + poštovné 
V případě zájmu:

TEL: 382 588 829
Email: 
ucetni@slabcice.cz