Úřední deska

Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 4.4.2018 rozhodlo usnesením č. 28/2018, že počet členů zastupitelstva bude stejný jako v současném období, tj. 9.