Komunitní kompostárna SLABČICE

Komunitní kompostárna SLABČICE

 

Komunitní kompostárna SLABČICE
Obec Slabčice,
IČ: 00250112
Slabčice 53, 398 43 Bernartice

                                                         

________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘIJÍMÁME ODPADY:
 

02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

 
( posekaná tráva, seno, listí, odpady ze zeleniny, osekané křoviny
 
ořezané části stromů, odděleně sebrané organické hřbitovní

odpady)

 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 200137


( dřevo bez obsahu nebezpečných látek nebo těmito látkami

 

znečištěné )

 

                                                         

Správce: Jiří Liška                tel: 724 318 929
      Po- NE
      8:00 – 20:00

Obec Slabčice tel: 382 588 829

* kompostárna slouží pouze občanům z katastru obce SLABČICE