Obecní knihovna odkazy

Informace knihovny

Informace knihovny:

Knihovna využívá AKS/automazovaný knihovnický systém/Clavius REKS.

Výpůjční protokol je plně automatizován