2019

Projekty - publicita 2019

 

 

Logo Jihočeského kraje

         

 

 

 

Výstavba přístřešku pro komunální techniku na dvoře obecního úřadu         

Akce podpořena z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2019

 

Projekty - publicita přístřešek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Logo Jihočeského kraje

          

 

 

Oprava povrchu víceúčelového hřiště 

Akce podpořena z dotace Jihočeského kraje pro rok 2019 – dotační program: Podpora sportu 

 

Projekty - publicita multifunkční hřiště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo pro místní rozvoj čr - logo

 

                                                        Demoliční práce objektu čp. 10 – fara ve Slabčicích
 

Akce podpořena z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj – z programu revitalizace území

 

 

Obecní Fara Projekty publicita