2020

Projekty publicita 2020: Název projektu: Dotace úroků z úvěru na stavbu komunitního centra Slabčice

JK logo

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování komunitního centra v obci Slabčice. Budou provedeny stavební úpravy objektu č.p.10, který bude poskytovat zázemí pro osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, spolky, rodiny s dětmi nebo kostelní sbor. Komunitní centrum bude poskytovat komunitní aktivity chybějící v obci. Předmětem této dotace je částečné proplacení úroků z úvěru.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku vybudováním komunitního centra, ve kterém by se setkávali členové komunity. Komunitní centrum bude veřejným prostorem pro řešení problémů komunity a jednotlivců. Centrum bude realizovat sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků obyvatel a jsou přístupné všem.

 

Realizace projektu:

Od 1.1.2020 – 31.12.2020


Rozpočet projektu:

Celkové výdaje: 66.132,40 Kč , dotace: 30 000,-- Kč.