2020

Projekty publicita 2020 : Název projektu: Komunitní centrum Slabčice

Projekty publicita 2020 logo

 

 

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování komunitního centra v obci Slabčice. Budou provedeny stavební úpravy objektu č.p.10, který bude poskytovat zázemí pro osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, spolky, rodiny s dětmi nebo kostelní sbor. Komunitní centrum bude poskytovat komunitní aktivity chybějící v obci.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku vybudováním komunitního centra, ve kterém by se setkávali členové komunity. Komunitní centrum bude veřejným prostorem pro řešení problémů komunity a jednotlivců. Centrum bude realizovat sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků obyvatel a jsou přístupné všem.

Realizace projektu:

1.6.2019 – 31.12.2020

Rozpočet projektu:

Celkový výdaje 9 683 364,- Kč, dotace 5 500 000,- Kč

 

                      Komunitní centrum Slabčice - bez střechy      Komunitní centrum Slabčice - se střechou       Komunitní centrum Slabčice - příprava na fasádu    Projekty publicita 2020 : Název projektu: Komunitní centrum Slabčice - konec

 

 

 

 

FOTOGALERIE