2020

Projekty publicita 2020 : Název projektu: Oprava MK Písecká Smoleč - kemp

Logo Jihočeský kraj

 

Projekt je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

 

Stručný popis projektu:

Byl opraven povrch místní komunikace, která slouží jako příjezdová cesta k obytnému objektu trvale žijících obyvatel i rekreantů a k přilehlým pozemkům.

Cíl projektu:

Cílem projektu byla oprava místní komunikace v Písecké Smolči, sloužící pro veřejnou dopravu. Komunikace byla ve velmi špatném stavu. Opravou povrchu došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Opravu realizovala firma Strabag, a.s., která vzešla z výběrového řízení s nejnižší cenou.

Realizace projektu:

Do 31.10.2020


Rozpočet projektu:

Celkové výdaje: 1 294 566,89 Kč

 

Před:

Oprava komunikace v kempu 1      Oprava komunikace v kempu 2    Oprava komunikace v kempu 3

 

Po:

Oprava komunikace v kempu 1 - po     Oprava komunikace v kempu 2 - po