2020

Projekty publicita 2020 : Název projektu:Oprava účelové komunikace

Logo Jihočeský kraj

 

Projekt je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

 

Stručný popis projektu:

Byl opraven povrch účelové komunikace, která slouží jako příjezdová cesta k obytným objektům trvale žijících obyvatel i rekreantů a k přilehlým pozemkům.

Cíl projektu:

Cílem projektu byla oprava účelové komunikace v Březí, lokalita Psohlavec, sloužící pro veřejnou dopravu. Komunikace byla ve velmi špatném stavu. Opravu realizovala firma Strabag, a.s., která vzešla z výběrového řízení s nejnižší cenou.

Realizace projektu:

Do 31.10.2020


Rozpočet projektu:

Celkové výdaje: 603 783,37 Kč, dotace: 230 000,-- Kč.

 

Před :

oprava silnice v březí 1                                      oprava silnice v březí 2

 

 

Po :

Oprava komunikace v březí po 1                             oprava komunikace v březí 2

 

 

Oprava komunikace v březí po 3