2021

Projekty publicita 2021 : Název projektu: Nákup komunálního traktoru

 

 

Projekty publicita 2021 : Název projektu: Komunitní centrum Slabčice jc logo

Projekt je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

 

Stručný popis projektu:

Byl zakoupen komunální traktor na údržbu veřejné zeleně.

Cíl projektu:

Cílem projektu byla koupě nové techniky na údržbu veřejné zeleně a tím zlepšení a zrychlení údržby.

Realizace projektu:

Do 31.12.2021

Rozpočet projektu:

Celkové výdaje: 604 998,79 Kč, dotace: 270 000,-- Kč.

 

Projekty publicita 2021 : Název projektu: Nákup komunálního traktoru - traktor