2021

Projekty publicita 2021 : Název projektu: Provoz komunitního centra Slabčice

 

Projekty publicita 2021 : Název projektu: Provoz komunitního centra Slabčice - Eu logo  Projekty publicita 2021 : Název projektu: Provoz komunitního centra Slabčice Mpsv Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty publicita 2021 : Název projektu: Provoz komunitního centra Slabčice - provoz

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je provoz komunitního centra v obci Slabčice, které bude poskytovat zázemí pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, spolky a rodiny s dětmi. Komunitní centrum bude poskytovat komunitní aktivity chybějící v obci.

Cílem projektu je:

Cílem projektu je zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku a prostřednictvím využití komunitní sociální práce přispět k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin na území obce Slabčice. Komunitní centrum bude veřejným prostorem pro řešení problémů komunity a jednotlivců. Centrum bude realizovat sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků obyvatel a jsou přístupné všem.

Realizace projektu:

1.1.2021 – 31.12.2022

Rozpočet projektu:

Celkové způsobilé náklady 971 735,75 Kč, dotace 923 148,96 Kč