2022

Projekty publicita 2022 : Název projektu: MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

 

Logo Jk

 

Projekt je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje z MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

 

Stručný popis projektu:

Tento dotační program je konkrétním příspěvkem k podpoře rodin s dětmi a poživatelů důchodů s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci a razantně se zvyšujícím nákladům rodinných rozpočtů na zajištění základních potřeb.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírající příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1.8.2022, trvale  žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje.

Dalším cílem je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1.8.2022.

Realizace projektu:

Do 31.1.2023