2023

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava fasády hasičské zbrojnice

 

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava fasády hasičské zbrojnice jc Logo

Projekt je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

 

Stručný popis projektu:

. Předmětem této dotace je oprava fasády na budově hasičské zbrojnice Obce Slabčice

Cíl projektu:

Cílem projektu je oprava budovy garáže JSDH Slabčice.

Realizace projektu:

Do 31.12.2023

Rozpočet projektu:

Celkové výdaje: 300.037,-- Kč, dotace: 129.000,-- Kč.

 

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava fasády hasičské zbrojnice - 1  Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava fasády hasičské zbrojnice - 2 Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava fasády hasičské zbrojnice - 3 Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava fasády hasičské zbrojnice - 4