2023

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"

 

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"    Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"    Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"

PROJEKT: 

Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Slabčice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. David Holzer a ing. Pavel Štěpán

DODAVATEL: Zakom s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: obec Slabčice, pozemek p.č. 5493/5, k.ú. Písecká Smoleč

CELKOVÉ náklady: 2 118 098,92 Kč

dotace: 1 212 000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.8.2023

Cíl akce (projektu): Oprava vodní nádrže

 

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ: 2 fotografie opatření před realizací

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE: 2 fotografie opatření v průběhu realizace

STAV PO REALIZACI: 2 fotografie opatření po realizaci

 

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"   - 4Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"  - 3   Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"   - 6

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves" -5    Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves"  - 1 Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava návesní vodní nádrže na p.č. 5493/5 - Písecká Smoleč - SO 02 "Náves" - 2