2023

Projekty publicita 2023 : Název projektu: Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí"

Národní plán obnovy - logo Ministerstvo zemnědělství - logo Eu next Gen. logo

 

PROJEKT: 

Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí"

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Slabčice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. David Holzer a ing. Pavel Štěpán

DODAVATEL: Zakom s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: obec Slabčice, pozemek p.č. 5206/1, k.ú. Písecká Smoleč

CELKOVÉ náklady: 1 794 378,49 Kč

dotace: 871 000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.8.2023

Cíl akce (projektu): Oprava vodní nádrže

 

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:  2 fotografie opatření před realizací

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:  2 fotografie opatření v průběhu realizace

STAV PO REALIZACI:  2 fotografie opatření po realizaci

 

Projekty publicita 2023 :Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí" - 3Projekty publicita 2023 :Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí" - 4 Projekty publicita 2023 :Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí" - 5Projekty publicita 2023 :Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí" -6Projekty publicita 2023 :Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí" - 1Projekty publicita 2023 :Oprava vodní nádrže na p.č. 5206/1 - Březí - SO 01 "Březí" - 2