Upozornění vlastníkům - EG.D
více
Sbírka pro paní Liškovou
více
4. Částka 194 – vyhlášení nouzového stavu, přijetí krizového opatření
více
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
více
INFO 3/2021
více
Směrnice č. 1/2021 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení na území obce Slabčice
více
Výběrové řízení – půjčky z fondu rozvoje bydlení
více
Sázíme stromky II
více
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 - návrh
více
Návrh rozpočtu na rok 2022 a FRB
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2025
více
Záměr prodeje pozemků
více
Sazebník úhrad za poskytování informací
více
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Výměna okna a vrat v budově garáže JSDH Slabčice
více
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
opatření obecné povahy č. j. MZE-49892-2021-16212
více
Veřejná vyhláška - Oznámení vlastníkům lesních pozemků
více
Rozpočtové změna č.8
více
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Zvýšení akceschopnosti JSDH Nemějice
více
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Nákup komunálního traktoru
více
Rozpočtové změna č.7
více
INFO 2/2021
více
OZV č.1/2021 obce Slabčice o místním poplatku z pobytu
více
Rozpočtové změna č.6
více
Závěrečný účet 2020
více
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
více
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Dotace pro jednotky SDH obcí – Slabčice – Nemějice – Dopravní automobil
více
Rozpočtová změna č.4
více
Rozpočtová změna č.3
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2021
více
Rozpočtová změna č.2
více
Výroční zpráva 2020
více
Rozpočtová změna č.1
více
Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2021
více
INFO 5/2020
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
více
Rozpočet FRB na rok 2021
více
Schválený rozpočet na rok 2021
více
Oznámení Hřbitov Slabčice
více
INFO 4/2020
více
Kuličkovka na Burkováku
více
Daň z nemovitých věcí na rok 2020
více
INFO 2/2020
více
INFO 1/2020
více
Přechod na DVB-T2
Přechod na DVB-T2
více
Projekty - publicita 2019
více
Ordinační hodiny JaBko Prak 2020 - od 1.4.2020
více
Rozpočet FRB na rok 2020
více
Schválený rozpočet na rok 2020
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
více
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu
více
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
více
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
více
Souhlas s uveřejňováním os.údajů + SMS infokanál
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
více
Profil zadavatele veřejných zakázek
více
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
více
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022
více

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení poplatku za užívání veřejného tábořiště pod Píseckou Smolčí od roku 2015 takto: za jednoosý přívěs 4.800,- Kč a za dvouosou maringotku 7.300,- Kč.


Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2021
více
OZV Č. 1/2011 – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů
více