KC: Sousedské posezení a staré stříkačky
více
KC: Vztahy - proč nefungují a co můžeme dělat pro jejich zlepšení
více
Batikování Triček
více
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
více
Harmonogram - volby 2022
více
Účetní závěrka za rok 2021
více
ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce 22.6.2022
více
Závěrečný účet za rok 2021
více
INFO 2/2022
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
více
Rozpočtová změna č.4
více
Rozpočtová změna č. 3
více
INFO 1/2022
více
Pomoc Ukrajině
více
Výroční zpráva 2021
více
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE - akce 2022
více
Schválený rozpočet na rok 2022
více
Schválený rozpočet FRB na rok 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025
více
Slabčice odpady 2022
více
Upozornění vlastníkům - EG.D
více
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
více
Návrh rozpočtu na rok 2022
více
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 - návrh
více
Rozpočtová změna č. 11
více
Návrh rozpočtu na rok 2022 a FRB
více
Sazebník úhrad za poskytování informací
více
Směrnice č. 1/2021 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení na území obce Slabčice
více
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
více
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
více
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Nákup komunálního traktoru
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2021
více
Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2021
více
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
více
Oznámení Hřbitov Slabčice
více