Aktuality

Změna č.1 uzemního plánu Slabčice

Záměr prodeje obecního vleku

7.Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020

ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce 20. července 2020

Oslava 120 let od vysvěcení kostela sv. Josefa ve Slabčicích

Setkání občanů u KD Slabčice

SDH Nemějice pořádá soutěž starých stříkaček.

Závěrečný účet obce Slabčice za rok 2019

Kuličkovka na Burkováku

Náhradní termíny kat Mydlář - covid 19

Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Rozpočtové opatření č.4

INFO 2/2020

NOUZOVÝ STAV 2020

ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

Pozemky

Rozpočtové opatření č. 2
rozpočtové opatření č. 2

INFO 1/2020

Projekty publicita 2020

Přechod na DVB-T2
Přechod na DVB-T2

Projekty - publicita 2019

Ordinační hodiny JaBko Prak 2020 - od 1.4.2020

Termíny likvidace odpadu 2020

Rozpočet FRB na rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OZV č. 3/2019 o místním poplatku za odvoz odpadu

OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu

OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů

Rozpočtové opatření č. 13

Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027

Rozpočtové opatření č.12

Souhlas s uveřejňováním os.údajů + SMS infokanál

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

rozpočtové opatření č. 11

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019

Profil zadavatele veřejných zakázek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019

Vánoční koncert v kostele sv. Josefa ve Slabčicích - záznam

https://youtu.be/DnKZq4L5gbw

Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení poplatku za užívání veřejného tábořiště pod Píseckou Smolčí od roku 2015 takto: za jednoosý přívěs 4.800,- Kč a za dvouosou maringotku 7.300,- Kč.