Aktuality
KC: Z Čech až za polární kruh
Zápis ze zasedání zastupitelstva 13.9.2021
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
opatření obecné povahy č. j. MZE-49892-2021-16212
Veřejná vyhláška - Oznámení vlastníkům lesních pozemků
Harmonogram Voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České Republiky 9 a 8.10.2021
Rozpočtové změna č.8
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Zvýšení akceschopnosti JSDH Nemějice
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Nákup komunálního traktoru
Rozpočtové změna č.7
INFO 2/2021
OZV č.1/2021 obce Slabčice o místním poplatku z pobytu
Rozpočtové změna č.6
Závěrečný účet 2020
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Dotace pro jednotky SDH obcí – Slabčice – Nemějice – Dopravní automobil
Záměr prodeje spoluvlastnických podílů
Zápis ze zasedání ZO 19.4.2021
Rozpočtová změna č.4
Rozpočtová změna č.3
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2021
Rozpočtová změna č.2
Výroční zpráva 2020
Rozpočtová změna č.1
Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2021
INFO 5/2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
Rozpočet FRB na rok 2021
Schválený rozpočet na rok 2021
Oznámení: změna pracovní doby OÚ
Oznámení Hřbitov Slabčice
INFO 4/2020
Kuličkovka na Burkováku
Daň z nemovitých věcí na rok 2020
INFO 2/2020
INFO 1/2020
Přechod na DVB-T2
Přechod na DVB-T2
Projekty - publicita 2019
Ordinační hodiny JaBko Prak 2020 - od 1.4.2020
Rozpočet FRB na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za odvoz odpadu
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu
OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
Souhlas s uveřejňováním os.údajů + SMS infokanál
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
Profil zadavatele veřejných zakázek
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení poplatku za užívání veřejného tábořiště pod Píseckou Smolčí od roku 2015 takto: za jednoosý přívěs 4.800,- Kč a za dvouosou maringotku 7.300,- Kč.

Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2021