Aktuality
Výroční zpráva 2021
Oznameni o zverejneni zameru - pronajem
Oznameni o zverejneni zameru - prodej
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zápis ze zasedání zastupitelstva 15.12.2021
MŽP jak správně topit brožura
NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE - akce 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Oznámení
Schválený rozpočet FRB na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025
Publikace MŽP lokální topeniště informace ke zveřejnění
Slabčice odpady 2022
Upozornění vlastníkům - EG.D
Sbírka pro paní Liškovou
4. Částka 194 – vyhlášení nouzového stavu, přijetí krizového opatření
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
INFO 3/2021
Směrnice č. 1/2021 o vytvoření a použití účelových prostředků na fond rozvoje bydlení na území obce Slabčice
Výběrové řízení – půjčky z fondu rozvoje bydlení
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024 - návrh
Rozpočtové opatření č. 11
Návrh rozpočtu na rok 2022 a FRB
Záměr prodeje pozemků
Sazebník úhrad za poskytování informací
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 9
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Výměna okna a vrat v budově garáže JSDH Slabčice
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
opatření obecné povahy č. j. MZE-49892-2021-16212
Veřejná vyhláška - Oznámení vlastníkům lesních pozemků
Rozpočtové změna č.8
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Zvýšení akceschopnosti JSDH Nemějice
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Nákup komunálního traktoru
Rozpočtové změna č.7
INFO 2/2021
OZV č.1/2021 obce Slabčice o místním poplatku z pobytu
Rozpočtové změna č.6
Závěrečný účet 2020
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Projekty publicita 2021 : Název projektu: Dotace pro jednotky SDH obcí – Slabčice – Nemějice – Dopravní automobil
Rozpočtová změna č.4
Rozpočtová změna č.3
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2021
Rozpočtová změna č.2
Výroční zpráva 2020
Rozpočtová změna č.1
Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2021
INFO 5/2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023
Rozpočet FRB na rok 2021
Oznámení Hřbitov Slabčice
INFO 4/2020
Kuličkovka na Burkováku
Daň z nemovitých věcí na rok 2020
INFO 2/2020
INFO 1/2020
Přechod na DVB-T2
Přechod na DVB-T2
Projekty - publicita 2019
Ordinační hodiny JaBko Prak 2020 - od 1.4.2020
Rozpočet FRB na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 6. 12. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZV č. 3/2019 o místním poplatku za sběr odpadu
OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
Program rozvoje obce Slabčice 2020 -2027
Souhlas s uveřejňováním os.údajů + SMS infokanál
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 30. 8. 2019
Profil zadavatele veřejných zakázek
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 3. 4. 2019
Počet členů zastupitelstva obce v období 2018-2022

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení poplatku za užívání veřejného tábořiště pod Píseckou Smolčí od roku 2015 takto: za jednoosý přívěs 4.800,- Kč a za dvouosou maringotku 7.300,- Kč.

Poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu na rok 2022
OZV Č. 1/2011 – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů