Obecní hřbitov odkazy

Oznámení Hřbitov Slabčice

                                    Výzva

Chtěl bych požádat občany, pokud by někdo měl nějaké matriály týkající se pohřebnictví a byl by ochoten je zapůjčit, budu velmi rád. Myslím tím fotografie z pohřbů ve Slabčicích, Nemějicích, Písecké Smolči a Březí nebo ze hřbitova ve Slabčicích. Dále staré parte, ohledací listy, úmrtní listy, nájemní smlouvy ze hřbitova atd.
Píši publikaci o Pohřebnictví ve Slabčicích a okolí.
Zapůjčené materiály si oskenuji a vrátím.

Pokud by někdo něco měl a byl ochoten zapůjčit, můžete to přinést na Obecní úřad ve Slabčicích nebo se ozvěte na tel. 792304810 .

Děkuji za spolupráci.   Zdeněk Kunt, správce hřbitova

 

 


 

UPOZORNĚNÍ - HROBOVÁ MÍSTAK 31. 12. 2023 končí většina smluv na nájem hrobových míst. Nové smlouvy bude možné uzavřít v kanceláři obecního úřadu ve Slabčicích od ledna 2024. K uzavření nové smlouvy bude potřeba kromě jména nájemce také jméno zmocněného zástupce. K doplnění evidence pak jména pohřbených v hrobě a jejich datum a místo narození, datum a místo úmrtí, stranu uložení v hrobě (i pokud šlo o zpopelnění a urna je uložena v hrobě). Evidenci jsme povinni ze zákona vést, bohužel ne u všech hrobů je evidence pohřbených úplná.
 

Ceník :  Jednohrob, urnový, dětský - 500 Kč. / 10 let
              Dvojhrob - 650 Kč. / 10 let
              Trojhrob   - 800 Kč. / 10 let

(Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Slabčice 5. 9. 2023, usnesení č. 51/2023) Kdo bude chtít mít smlouvu v kanceláři předem připravenou, ozvěte se na e-mail: hrbitovslabcice@seznam.cz Do e-mailu prosím uveďte: číslo hrobu, jméno a adresu nájemce (popř. email, telefon), jméno a adresu zmocněného zástupce, jména pohřbených v hrobě a jejich datum a místo narození, datum a místo úmrtí, stranu uložení     v hrobě (i pokud šlo o zpopelnění a urna je uložena v hrobě).


Hřbitov Slabčice zajímavosti

 

Historie a současnost

Hlavní důvod zřízení hřbitova ve Slabčicích byl ten, že Chrášťanský hřbitov, kam se od roku 1772 pohřbívali mimo jiné i zesnulí ze Slabčic, Nemějic a Písecké Smolče, se již kapacitně naplňoval.

Dne 18. května 1914 přišlo z C.K. okresního hejtmanství v Písku povolení ke zřízení hřbitova ve Slabčicích. V rozhodnutí bylo uvedeno, že celková rozloha hřbitova musí měřit 1188m2. Umrlčí komora (márnice) musí mít strop a mít dvě místnosti, hradební zeď musí být nejméně dva metry vysoká a brána nejméně 3 metry široká.

Umrlčí komora (márnice) – místnost, která dříve sloužila k dočasnému uložení zesnulých do pohřbu, ve výjimečných případech sloužila i jako pitevna.  V současné době slouží jako sklad nářadí správce pohřebiště.

Samotná stavba trvala skoro čtyři roky, neboť byla první světová válka. První pohřeb do země se na novém hřbitově konal v prosinci roku 1918.

Hřbitov měl sloužit pro pohřbívání zesnulých z obcí Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč.

V roce 1959 bylo přistoupeno k rozšíření hřbitova na 2240 m2. Důvody byly dva – za prvé již nedostačující kapacita a za druhé výstavby Orlické přehrady, neboť měl po rozšíření sloužit i jako pohřebiště pro obec Olešná, která hřbitov nemá a pohřbívání do Chřešťovic by již bylo daleko. (Před vybudováním Orlické přehrady se převáželi zemřelí z Olešné přes řeku do Chřešťovic).

V současné době se na hřbitově nachází 192 obsazených hrobových míst – dětské hroby, urnové hroby, jednohroby, dvojhroby, trojhroby a hrobky.

Během roků 2014 -2019 byla opravena hřbitovní zeď, budova márnice, vybudováno parkoviště a dva chodníky.

Během roku se provádí údržba zeleně, třídění a vyvážení odpadu, likvidují se staré opuštěné hroby a provádí se údržba a úprava hrobu pana faráře Čermáka. Tyto práce provádí správce pohřebiště.