Obecní hřbitov odkazy

Hřbitov Slabčice zajímavosti

 

Historie a současnost

Hlavní důvod zřízení hřbitova ve Slabčicích byl ten, že Chrášťanský hřbitov, kam se od roku 1772 pohřbívali mimo jiné i zesnulí ze Slabčic, Nemějic a Písecké Smolče, se již kapacitně naplňoval.

Dne 18. května 1914 přišlo z C.K. okresního hejtmanství v Písku povolení ke zřízení hřbitova ve Slabčicích. V rozhodnutí bylo uvedeno, že celková rozloha hřbitova musí měřit 1188m2. Umrlčí komora (márnice) musí mít strop a mít dvě místnosti, hradební zeď musí být nejméně dva metry vysoká a brána nejméně 3 metry široká.

Umrlčí komora (márnice) – místnost, která dříve sloužila k dočasnému uložení zesnulých do pohřbu, ve výjimečných případech sloužila i jako pitevna.  V současné době slouží jako sklad nářadí správce pohřebiště.

Samotná stavba trvala skoro čtyři roky, neboť byla první světová válka. První pohřeb do země se na novém hřbitově konal v prosinci roku 1918.

Hřbitov měl sloužit pro pohřbívání zesnulých z obcí Slabčice, Nemějice a Písecká Smoleč.

V roce 1959 bylo přistoupeno k rozšíření hřbitova na 2240 m2. Důvody byly dva – za prvé již nedostačující kapacita a za druhé výstavby Orlické přehrady, neboť měl po rozšíření sloužit i jako pohřebiště pro obec Olešná, která hřbitov nemá a pohřbívání do Chřešťovic by již bylo daleko. (Před vybudováním Orlické přehrady se převáželi zemřelí z Olešné přes řeku do Chřešťovic).

V současné době se na hřbitově nachází 192 obsazených hrobových míst – dětské hroby, urnové hroby, jednohroby, dvojhroby, trojhroby a hrobky.

Během roků 2014 -2019 byla opravena hřbitovní zeď, budova márnice, vybudováno parkoviště a dva chodníky.

Během roku se provádí údržba zeleně, třídění a vyvážení odpadu, likvidují se staré opuštěné hroby a provádí se údržba a úprava hrobu pana faráře Čermáka. Tyto práce provádí správce pohřebiště.