Obecní hřbitov odkazy

Oznámení Hřbitov Slabčice

                                    Výzva

Chtěl bych požádat občany, pokud by někdo měl nějaké matriály týkající se pohřebnictví a byl by ochoten je zapůjčit, budu velmi rád. Myslím tím fotografie z pohřbů ve Slabčicích, Nemějicích, Písecké Smolči a Březí nebo ze hřbitova ve Slabčicích. Dále staré parte, ohledací listy, úmrtní listy, nájemní smlouvy ze hřbitova atd.
Píši publikaci o Pohřebnictví ve Slabčicích a okolí.
Zapůjčené materiály si oskenuji a vrátím.

Pokud by někdo něco měl a byl ochoten zapůjčit, můžete to přinést na Obecní úřad ve Slabčicích nebo se ozvěte na tel. 792304810 .

Děkuji za spolupráci.   Zdeněk Kunt, správce hřbitova

 

 


 

UPOZORNĚNÍ - HROBOVÁ MÍSTAK 31. 12. 2023 končí většina smluv na nájem hrobových míst. Nové smlouvy bude možné uzavřít v kanceláři obecního úřadu ve Slabčicích od ledna 2024. K uzavření nové smlouvy bude potřeba kromě jména nájemce také jméno zmocněného zástupce. K doplnění evidence pak jména pohřbených v hrobě a jejich datum a místo narození, datum a místo úmrtí, stranu uložení v hrobě (i pokud šlo o zpopelnění a urna je uložena v hrobě). Evidenci jsme povinni ze zákona vést, bohužel ne u všech hrobů je evidence pohřbených úplná.
 

Ceník :  Jednohrob, urnový, dětský - 500 Kč. / 10 let
              Dvojhrob - 650 Kč. / 10 let
              Trojhrob   - 800 Kč. / 10 let

(Ceník byl schválen zastupitelstvem obce Slabčice 5. 9. 2023, usnesení č. 51/2023) Kdo bude chtít mít smlouvu v kanceláři předem připravenou, ozvěte se na e-mail: hrbitovslabcice@seznam.cz Do e-mailu prosím uveďte: číslo hrobu, jméno a adresu nájemce (popř. email, telefon), jméno a adresu zmocněného zástupce, jména pohřbených v hrobě a jejich datum a místo narození, datum a místo úmrtí, stranu uložení     v hrobě (i pokud šlo o zpopelnění a urna je uložena v hrobě).