Obecní hřbitov odkazy

Oznámení Hřbitov Slabčice

                                    Výzva

Chtěl bych požádat občany, pokud by někdo měl nějaké matriály týkající se pohřebnictví a byl by ochoten je zapůjčit, budu velmi rád. Myslím tím fotografie z pohřbů ve Slabčicích, Nemějicích, Písecké Smolči a Březí nebo ze hřbitova ve Slabčicích. Dále staré parte, ohledací listy, úmrtní listy, nájemní smlouvy ze hřbitova atd.
Píši publikaci o Pohřebnictví ve Slabčicích a okolí.
Zapůjčené materiály si oskenuji a vrátím.

Pokud by někdo něco měl a byl ochoten zapůjčit, můžete to přinést na Obecní úřad ve Slabčicích nebo se ozvěte na tel. 792304810 .

Děkuji za spolupráci.   Zdeněk Kunt, správce hřbitova