2018
Závěrečný účet obce za rok 2018
Rozpočtová změna č. 12 2018
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočtová změna č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtová změna č. 7
Rozpočtová změna č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Schválený rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet FRB na rok 2018
Návrh rozpočtu FRB na rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018