Zastupitelstvo, zápis ze ZO

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Jana Patceltová
místostarosta Zdeněk Kunt
místostarosta Jiří Liška
Tomáš Červenka
Ivana Kalábová
Vlastimil Kunt
David Svoboda
Miroslav Šoch
Zdeněk Vilhelm


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.