Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5.8.2019