Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6.11.2019