Zápisy ze zasedání zastupitelstva
ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce 20. července 2020