Vesnický spolek

Vesnický spolek

Vesnický spolek
 
Vesnický spolek vznikl 15.3.1991 a měl 10 členů (Tomešová, Tomeš, Kabelová, Hajská, Málková, Vansa, Růžičková, Růžička, Domínová, Svobodová). Po zrušení ČSŽ místní ženy cítily potřebu se nějakým způsobem registrovat, aby bylo možné pod určitou hlavičkou pořádat různé kulturní a společenské akce. Potřebovaly ve svých řadách také muže, neboť v té době museli být na bálech a zábavách označení pořadatelé, kteří se starali o pořádek v průběhu akce.
Registrace proběhla 17.5.1991 Ministerstvem vnitra České republiky (JUDr. Tomáš Sokol). V listopadu 2007 na základě článku XXXVI zákona č. 342/2006 Sb. zažádal Vesnický spolek o úpravu názvu sdružení „Vesnický spolek“ na „Vesnický spolek, o.s.“ – občanské sdružení spolu se změnou stanov. Dne 12. 5. 2008 byla tato změna vzata na vědomí MV ČR.
V průběhu uplynulých let Vesnický spolek pořádal spoustu zábav a bálů, zvláště Babských a maškarních, s pěknými a vtipnými cenami v tombole. Podílel se na dětských akcích i různých pracích pro obec, např. úklid obecní fary před příchodem prvních nájemníků z Kazachstánu nebo v nedávné době vyčištění židlí v sále po rekonstrukci kulturního domu. Bohužel dne 10. května 1996 zemřela Jana Tomešová, která byla svou aktivitou, pracovitostí a ochotou největším „tahounem“ všech akcí. Postupně, jak jde čas, nechává Vesnický spolek, o.s. prostor v pořádání společenských akcí mládeži nebo silnějším (počtem členů) organizacím. Z řad jeho členů se vytvořil kůrový sbor, který pravidelně nacvičuje a zpívá při bohoslužbách v kostele sv. Josefa ve Slabčicích, při pohřbech, křtinách a výjimečně i při svatbách tamtéž. Nejprve sbor cvičil pod vedením Jana Cetlovského, po jeho smrti (10.7.2004) za varhany usedl Ladislav Vansa, ke zpívajícím  členkám Vesnického spolku (Jitka Málková, Alena Růžičková, Věra Hajská) se přidaly Anna Lišková, která se stará o kostel a tématicky vybírá vhodné písně, a Marie Hanusová. A docela nedávno posílila náš sbor Zuzana Vilhelmová. Kůrový sbor, který vznikl při Vesnickém spolku, o.s. ve Slabčicích, založil pěknou tradici – setkání kůrových sborů. Seznámili jsme se prostřednictvím těchto setkání se spoustou zajímavých lidí, které spojuje stejný zájem – zpívání, aby naše kostely nezůstaly tiché. Byli jsme např. v Chrášťanech, v Žimuticích, Jistebnici, Sepekově a loni v Klokotech u Tábora. Letošní jubilejní 10. setkání bude opět ve Slabčicích, 30.5.2009.
Díky podpoře Obecního úřadu ve Slabčicích máme prostředky na tuto činnost, zpívání nás baví, zkoušky bereme i jako společenskou aktivitu, kdy každé pondělí si popovídáme, probereme různé věci a naučíme se nové písničky. Přes zimu zkoušíme díky ochotě našeho varhaníka u něho doma a v létě jsme slyšet večer až na návsi, protože zpíváme v kostele. Máme štěstí i na výborné lidi, kteří v našem kostele slouží bohoslužby – p. Matěj, z kláštera z Milevska a jáhen Karel Sádlo. Jejich kázání jsou krásná, mají vždy co říci všem zúčastněným, jen mě mrzí, že to slyší tak málo lidí. Ale snad se mezi námi najdou další, kterým není cizí duchovní rozměr a neděli si udělají Nedělí, právě zpíváním a návštěvou kostela.
Alena Růžičková